نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ زمینه های تحقق و ضمانت های اجرا

20 الی 25 خرداد 1399
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست مقالات جست‌وجو بروشور کنفرانس

محورهای کنفرانس


 1. گفتمان

  تجارب ملی و جهانی در گفتمان‌­سازی اسناد و برنامه­‌های توسعه
  رویکردها و روش­‌های نوین و روزآمد گفتمان‌­سازی اسناد و برنامه­‌های توسعه کشورها
  بایسته­‌ها و الزامات تبدیل الگوی پیشرفت به گفتمان ملی
  موانع و چالش‌­های گفتمان­‌سازی الگوی پیشرفت در جامعه
  نظام انگیزشی مطلوب برای اجرای الگوی پیشرفت

 2. اجرا

  ارزیابی و آسیب‌شناسی تجارب ملی در اجرای اسناد و سیاست­‌های کلان کشور
  تبیین تجارب موفق کشورها در اجرای سیاست­‌های کلان و چشم­‌اندازهای توسعه
  نظام مطلوب تقسیم کار ملی برای اجرای الگوی پیشرفت
  نظام مشارکت مردمی در اجرای الگوی پیشرفت
  الزامات و بایسته­‌های اجرای الگوی پیشرفت
  موانع و دشواری­‌های اجرای الگوی پیشرفت

 3. پایش

  تجارب ملی و جهانی در پایش اسناد و برنامه­‌های توسعه
  راهبردها و روش های نوین و روز آمد پایش برنامه­‌های توسعه
  نظام پایش و نظارت بر حسن اجرای الگوی پیشرفت
  ظرفیت­‌سنجی ساختارهای نظارتی موجود کشور در نظام پایش الگوی پیشرفت

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.