نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ زمینه های تحقق و ضمانت های اجرا

20 الی 25 خرداد 1399
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست مقالات جست‌وجو بروشور کنفرانس

کمیته علمی


 1. دكتر هادي اكبرزاده، استاد دانشگاه صنعتي اصفهان (دبير كنفرانس)
 2. دکتر سیدحسین ابطحی، (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
 3. دکتر گودرز افتخار جهرمی، (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 4. دکتر غلامعلی افروز، (استاد دانشگاه تهران)
 5. دکتر نعمت‌ا... اکبری، (استاد دانشگاه اصفهان)
 6. دکتر محمدجواد ایروانی، (استاد دانشگاه تهران)
 7. دکتر حسین ایمانی جاجرمی، (دانشیار دانشگاه تهران)
 8. دکتر خسرو باقری نوع‌پرست، (استاد دانشگاه تهران)
 9. دکتر محمدحسین پناهی، ( استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
 10. دکتر محمدسعید تسلیمی، (استاد دانشگاه تهران)
 11. دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی، (استاد دانشگاه تهران)
 12. دکتر داوود دانش جعفری، (دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی)
 13. دکتر پرویز داوودی، (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 14. حجت‌الاسلام علی ذوعلم، (استاد یار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 15. دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری، (استاد دانشگاه تربیت مدرس)
 16. دکتر عباسعلی زالی، (استاد دانشگاه تهران)
 17. دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا، ( دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))
 18. دکتر خدیجه سفیری، (استاد دانشگاه الزهرا(س))
 19. دکتر علیرضا صدرا ، (استاد دانشگاه تهران)
 20. دکتر مظفر صرافی، (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 21. حجت‌الاسلام حسن علی‌اکبری، (استادیار دانشگاه امام حسین(ع))
 22. دکتر موسی عنبری، (دانشیار دانشگاه تهران)
 23. دکتر غلامرضا غفاری، (دانشیار دانشگاه تهران)
 24. دکتر رحمت‌ا... قلی‌پور، (استاد دانشگاه تهران)
 25. دکتر عبدالحسین کلانتری، (دانشیار دانشگاه تهران)
 26. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، (استاد دانشگاه امام صادق(ع))
 27. دکتر سیدمحمد مقیمی، ( استاد دانشگاه تهران)
 28. دکتر علی‌اکبر مهرابی، ( استاد دانشگاه تهران)
 29. حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 30. دکتر محمد میرزایی، (استاد دانشگاه تهران)
 31. حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی، ( دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 32. دکتر محمدباقر نوبخت، (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 33. دکتر شهریار نیازی، (دانشیار دانشگاه تهران)

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.